Menu

Gæster

Adressen er

Skovbrynet Skole
Værebrovej 156B
2880 Bagsværd

Man kan også parkere i rabatten ved Ring 4 og gå igennem ved leddet. Det kan være svært at finde en ledig parkeringsplads i selve bebyggelsen. De stiplede linier viser gåturen til Klubhuset. Der er omklædning i Klubhuset, dog er der omklædning ovre i Boldhallen (døren med skiltet Fodbold) for modstanderne til 1. holdets kampe. Spillestedet for 8-mands og 11-mands græsbanen er lig 'Skovbrynet Skole'.
 

Nogle af kampene afvikles på en 11-mands kunstgræsbane, hvilket svarer til spillestedet 'Skovbrynet Skole Kunstgræs'. Denne bane befinder sig ovre på ABs anlæg. Den stiplede linie viser gåturen fra klubhuset til kunstgræsbanen (Pas på når Ring 4 skal passeres). Alternativt kan man gå under Ring 4 ved Hillerødmotorvejen og fortsætte ad cykelstien hvor der findes en indgangsdør mellem de to kunstgræsbaner. AB kan vælge at flytte kampen til en anden bane hvis f.eks. kunstgræsbanen skal vedligeholdes (denne information vil stå ovre på tavlen ved indgangen til ABs klubhus).
VIGTIGT: INGEN OMKLÆDNING FOR HVERKEN DOMMERE ELLER MODSTANDERE PÅ ABs ANLÆG.

Luk