Menu

Værebro Boldklub's Venner

image

Formålet med foreningen 'Værebro Boldklub's Venner' er at fremme det sociale samvær samt støtte ”Værebro Boldklub”. Den frivillige støtten omfatter blandt andet:

 1. Planlægning og afvikling af VB 1968's Fodboldskole af en uges varighed (kl. 9-15 alle hverdage) typisk ugen før skolerne starter efter sommerferien. Typisk 60 deltagere hvor vi også står for madlavning. Desuden bruges der rigtig meget tid på at finde sponsorer.
 2. Planlægning og afvikling af Streetfodbold 3 gange om ugen af 5 ugers varighed i løbet af sommerferien. Desuden bruges der meget tid på at finde sponsorer.
 3. Planlægning og afvikling af Gladsaxe Cup én gang om året typisk fredag-søndag ultimo februar (blev desværre aflyst i 2021 grundet COVID-19). Desuden bruges der meget tid på at finde sponsorer. Stort indendørs fodboldstævne med ca. 1000 deltagere samt mindst lige så mange tilskuere.
 4. Opsætning/nedtagning af banehegn til 1. holdets kampe.
 5. Planlægning og afvikling af Banko to gange om året. Desuden bruges der rigtig meget tid på at finde sponsorer.
 6. Søgning efter sponsorer til VB 1968.
 7. Indvending vedligeholdelse af klublokalerne, primært i form af maling af væggene mindst én gang om året. Der kan også være større projekter såsom bygning af holdskabe osv.
 8. Udvendig vedligeholdelse af klubhuset samt omgivelser. Dette arbejde omfatter:
 9. Maling af klubhus.
 10. Lugning af ukrudt omkring klubhuset og på terrassen.
 11. Klipning af græs på skråningerne omkring klubhuset.
 12. Tømning af skraldespande i containerne. Transport af containerne til tømningsplads.
 13. Vedligehold og bygning af bordbænkesæt.
 14. Der kan også være større projekter såsom udskiftning af tagplader på den overdækkede terrasse osv.
 15. To årlige hovedoprydninger i klublokalerne op til starten af forårs- og efterårssæsonen.
 16. Hjælp i forbindelse med afslutningsfester og andre sammenkomster i klublokalerne.
 17. Afvikling af spillet Døde Duer samt indbetaling af gevinstafgift til SKAT.

Med hensyn til spil på Døde Duer foregår det nede på Bahaba i Værebro Centret hver søndag fra kl. 12 til kl. 14. Kun medlemmer af Bonusklubben og foreningen 'Værebro Boldklub's Venner' kan spille på de Døde Duer. Foreningen 'Værebro Boldklub's Venner' optager hvert år medlemmer der er fyldt 18 år fra den 1. august til og med den 7. september.

Luk