Menu

Skattefri godtgørelser

Skattefri godtgørelse til frivillige

Udbetaling af skattefri godtgørelse er for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i fodboldklubben.

I oversigten herunder kan du se ajourførte takster, der ifølge SKAT er gældende for 2024.

Telefon- og internetudgifter: Maks. 2.450 kr. pr. år.
Administrative omkostninger (kontorartikler, porto, møder m.v.): Maks. 1.500 kr. pr. år.
Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj og lignende: Maks. 2.050 kr. pr. år.
Befordringsgodtgørelse ved kørsel for foreningen i egen bil eller på motorcykel: 0-20.000 km: 3,79 kr. pr. km. 
Over 20.000 km: 2,23 kr. pr. km.
Idrætsdommere: 250 kr. pr. kamp, max. 500 kr. pr. dag 


Uden at vise bilag kan de frivillige, ulønnede trænere og ledere få kompensation for deres udgifter til telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb/vask af sportstøj m.m. Der kan udbetales op til 6.000 kr. pr. år i skattefri godtgørelse. 

Alternativet til skattefri godtgørelse
Der er ikke noget i vejen for, at en forening vælger at udbetale lavere skattefri godtgørelser end de ovenstående priser.

Men man skal være opmærksom på, at alle udbetalte godtgørelser, der overstiger de nævnte satser, er skattepligtige.

Alternativet til udbetaling af skattefri godtgørelser er dækning af udgifter efter regning – det vil sige med refusion af udgifter på grundlag af bilagsdokumentation.

Yderligere oplysninger
DIF: Skat - regler og krav i foreningsdriften
Skat.dk: Du er frivillig i en idrætsforening

Luk