Menu

Ansvarsområder

Formand:

 • Sponsorater
 • Opdatering af hjemmeside via Klub-cms - Administratorrettigheder 
 • Baneansvarlig (information om skolebaner)
 • Ansvarlig for dommerliste
 • Udlæg til dommere (150kr. pr. kamp)
 • Fordeling af træningstider (forår, efterår og vinter)
 • Ansøgning om udendørs baner og træningstider senest den 1. februar
 • Ansøgning om indendørs lokaler og træningstider senest den 31. marts 
 • Betaling af kontingent
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Afholdelse af generalforsamling (februar alternativt marts)
 • Opdatering af Kluboffice - Administratorrettigheder 
 • Klagesager til DBU Sjælland
 • DBU's Fodboldskole

Næstformand:

 • Tøj- og udstyrsansvarlig for hold
 • Ansvar for udleveret udstyr
 • Kvittering for udleveret udstyr
 • Opdatering af Kluboffice - Turneringsadministration osv.
 • Opdatering af hjemmeside via Klub-cms - Nyheder, mailinglister, nyhedsbreve osv.

Kasserer:

 • Regnskab og budget
 • Kontingentlister samt medlemskartotek
 • Betaling af kontingent
 • Bestilling af udstyr hos CC Sportswear 
 • Opdatering af hjemmeside via Klub-cms - Administratorrettigheder
 • Ansvarlig for indsendelse af børneattester
 • Ansvarlig for ulønnet trænerkontrakter
 • Kontakt til Klubgruppen i Værebro Park
 • Nøgleansvarlig VB (Kiosknøgler, A-nøgler, B-nøgler og nøgler til badecontainere)
 • Nøgleansvarlig BB (Der haves ingen nøgler)
 • Nøgle til VB's postkasse i Centeret
 • Nøglekvittering ved udlevering af nøgler
 • Salto adgangssystem - Vejledning 
 • Bestilling af maling
 • Opdatering af Kluboffice - Administratorrettigheder  
 • Opdatering af Foreningsportalen - Gladsaxe Kommune
 • Erklæring om indhentelse af børneattester - Gladsaxe Kommune 
 • Ansøgning om deltagertilskud - Gladsaxe Kommune (senest 15. januar)
 • Indberetning af medlemstal til Centralt Foreningsregister (senest 31. januar)
 • Ansøgning om trænertilskud - FIG (senest 1. februar)
 • Regnskabsskema der oplyser anvendelse af tilskud - Gladsaxe Kommune (senest 28. februar)
 • Aflevere revideret årsregnskab, medlemsliste samt referat fra seneste generalforsamling til Klubgruppen (senest 1. april) 
 • Opdatering af Det Centrale Virksomhedsregister (årlig bekræftigelse)
 • Administrere postkasse til digital post fra det offentlige (NemID medarbejdersignatur) 
 • Pumpenipler til fodboldpumpe og ventilolie til fodbolde
 • Gule netkroge til Al-mål. Bestil her
 • Hjørneflag og stokke. Bestil her

Bestyrelsen:

 • Skattemæssige forhold for idrætsforeninger Se her
 • Bestyrelsen acceptere ikke betaling af ydelser uden om klubbens bogholderi til f.eks. spillere og udbetaler/modtager vil blive ekskluderet af klubben hvis der foreligger håndgribelige beviser for dette.
 • Bestyrelsen acceptere ikke at der spilles om penge i klublokalerne og man vil i grelle tilfælde blive ekskluderet af klubben hvis der foreligger håndgribelige beviser for dette. 
 • Ønskes klublokalerne benyttet til andre formål udenfor normal åbningstid (når kiosken er åben, bestyrelsesmedlemmer er tilstede, når der trænes eller når der spilles turneringskampe) så skal man indhente godkendelse hos bestyrelsen.

Kiosk:

 • Nøgler til badecontainere
 • Dommerudstyr: Fløjte, stopur, gult/rødt kort og 2 stk. linjeflag
 • Pumpenipler til forboldpumpe, ventilolie og trykmåler 
 • Gule netkroge til Al-mål samt svensknøgle

 

Den 5. december 1921 mødes de 60 medlemmer fra The Football Association til et vigtigt møde. Kvinderne og deres boldspil er på dagsordenen, for de 60 mænd i forbundet har besluttet at noget må gøres.

Medlemmerne oplever, at der efterhånden er for mange klager over det amoralske og farlige i kvindefodbold.

Så de beslutter enstemmigt, at det nu skal være slut med kvindefodbold på alle officielle fodboldbaner i England.

Luk