Menu

Nye omklædnings- og badefaciliteter 2010

Omklædnings- og badefaciliteterne i Værebro Boldklub har været utilstrækkelig i mange år. Derfor besluttede bestyrelsen at starte et projekt for at løse dette store problem. I løbet af september 2010 fik vi udarbejdet et konkret projektforslag så vi kunne gå i gang med at søge om midler. Læs projektforslag - HER

Bagsværd Søborg Bladet kigger forbi og skriver en artikel om vores projekt så vi får en flyvende start på indsamlingen. I løbet af et halvt år lykkedes det at få indsamlet tilstrækkeligt til projektet:

Bidragyder 

Beløb [kr.]

Gladsaxe almennyttige Boligselskab (GaB)

 150.000

Dansk Almennyttige Boligselskab (DAB's kultur og miljøudvalg) 

 100.000

Afdelingsbestyrelsen Værebro Park (AVP) 

 50.000

Værebro Boldklub 

 10.000

Ialt

 310.000

Vi søgte også diverse fonde uden held og fik desværre afslag fra Egmont Fonden, Simon Spies Fonden, Post Danmark, Rockwell Fonden, Dansk Idræts-Forbund, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden, Carlsbergfondet, Tuborgfondet og Bikubenfonden. Så projektet financieres udelukkende ved lokal opbakning hvilket vi takker mange gange for.

Vi har ovenikøbet 65.000kr. mere end vi har budgetteret med, men de gamle omklædningsrum trænger også til diverse reparationer. Dansk Almennyttige Boligselskab (DAB) hjælper med selve projektafviklingen hvor Allan Segerlund er projektleder. Kommunen har bistået med at finde en løsning, da det viste sig at badecontainerne ikke overholdt det nye bygningsreglement, så badecontainerne kunne opstilles på dispensation. Det lykkedes så endelig, at få badecontainerne opstillet lige inden 2012 sæsonstarten så vi nu kan tilbyde vores gæster og dommere langt bedre forhold:

 

Der mangler dog stadigvæk lidt arbejde, blandt andet har vi brug for lidt mere siddeplads og ikke så mange håndvaske.

  

 

I løbet af sommeren fik vi så endelig etableret en bænke i begge badecontainere.

PROJEKTET ER AFSLUTTET

Luk